Слатина, Чачак, Србија

Овде можете преузети материјал за припрему и тестове са такмичења "Шта знаш о саобраћају?" претходних година.

ПРИРУЧНИК ЗА ПРИПРЕМУ ВОЗАЧ

ПРАВИЛНИК О САОБРАЋАЈНОЈ СИГНАЛИЗАЦИЈИ

Тестови са такмичења Шта знаш о саобраћају? (презентације)

 
година шк. Б шк. Ц опш. окр. реп.
2008. smile smile      
2009. smile smile smile    
2010. smile smile smile smile  
2011. smile smile smile smile  
2012. smile smile smile smile  
2013. smile smile smile smile  
2014. smile smile smile smile  
2015. smile smile smile smile smile
2016. smile smile smile smile smile
2017. smile smile smile smile smile
2018. smile smile smile smile smile
2019. smile smile smile smile   
2020. smile smile      
2022. smile smile smile smile