КВИЗ ЗНАЊА МОЗГАЛИЦА

Пример можете преузети ОВДЕ

Екипу чине четири ученика, по један ученик петог, шестог, седмог и осмог разреда.

Квиз се састоји од седам игара. Водитељ чита питања која се појављују на платну испред такмичара. У прве четири игре такмичари своје одговоре уписују на таблу коју подижу након истека предвиђеног времена. Након тога се на платну појављује тачан одговор, а жири евидентира тачне одговоре. У последње три игре такмичари одговарају усмено (пожељно је да свака екипа изабере једног представника који ће одговарати). Водитељ уз помоћ жирија потврђује тачан одговор који се након тога појављује на платну.

1.  ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ

Постављено је питање и понуђена су четири одговора. Време за одговор је 20 секунди. Такмичари дају одговор тако што напишу слово испред тачног одговора.

2.  МУЗИЧКЕ ЗАГОНЕТКЕ

Такмичари слушају део музичке нумере у трајању од 25 секунди. За то време треба да напишу слово испред једног од четири понуђена одговора.

Након прве две игре прави се пресек бодова.

3.  ВИЈУГАМО ВИЈУГАМА

Такмичари треба да напишу кратак одговор на постављено питање. Време за одговор у овој игри је 20 секунди.

4.  ПОВЕЖИ ПАРОВЕ

Потребно је повезати три пара одговарајућих појмова обележених бројевима и словима (нпр. А-1, Б-2, В-3). Време за одговор је 25 секунди.

Након треће и четврте игре прави се нови пресек бодова.

5.  ПИРАМИДА

У овој игри свака екипа решава своју „пирамиду“. Екипе бирају једну од понуђених пирамида редоследом од екипе са највише до екипе са најмање бодова у претходним играма. Пирамида се састоји од 6 појмова од којих се сваки добија преметањем слова претходног појма и додавањем једног слова.

6.  ЗАГОНЕТНА ЛИЧНОСТ

На платну се појаљује замућена слика познате личности из наше историје. Након сваких 10 секунди слика је све мање замућена. Екипа која препозна личност се јавља подизањем табле. Водитељ уз помоћ жирија одређује која екипа се прва јавила.

Након пете и шесте игре прави се нови пресек бодова.

7.  АСОЦИЈАЦИЈЕ

Последњу игру играју по две екипе. Прву асоцијацију играју две екипе са највећим бројем бодова у  претходним играма. 

Након асоцијација објављују се коначни резултати. Уколико више екипа дели прво место те екипе играју додатну асоцијацију која одређује коначног победника.

  • Hits: 368

About Us

Основна школа "Бранислав Петровић" постоји од 1869. године и културни је и едукативни центар околних села.

Subscription