ШЕСТИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

 МАТЕРИЈАЛ

 ДАТУМ

СРПСКИ ЈЕЗИК

ФОРУМ >>>

 Лирика

 Домаћи задатак

 Епика (подсетник)

 Драма

 Глаголски облици

 22. март

 22. март

 28. март

  5. април

 25. април

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ФОРУМ >>>

 Домаћи задатак (20. март)

 Решења Revisiona-a и нова упутства

 Present Perfect Tense

 Present Perfect

 Домаћи задатак

 20. март

 26. март

  1. април

 27. април

   7. мај

ИСТОРИЈА

ФОРУМ >>>

 Србија у време Немањића

 Постанак и развој босанске државе

 Продор Турака на Балканско полуострво

 Продор Турака на Балканско полуострво (питања)

 Моравска Србија

 Ускршња честитка

 Турци Османлије и Моравска Србија (утврђивање)

 Држава српских деспота

 Велика географска открића

 Хуманизам и ренесанса

 Обавештење

 Реформација и противреформација

 19. март

 26. март

  2. април

  9. април

  9. април

 16. април

 23. април

 29. април

   7. мај

  14. мај

  21. мај

  29. мај

ГЕОГРАФИЈА

ФОРУМ >>>

 Привреда, појам државе

 Географ. положај државе. Величина и целовитост територије државе

 Појам и функција државне границе

 Држава - границе, главни град, облик владавине

 Европа и свет после Другог светског рата

 Географске регије

 Држава и интеграциони процеси

 Границе Европе

 Хидросфера - океани и мора

 21. март

 28. март

  5. април

 21. април

 26. април

   4. мај

   4. мај

   7. мај

   7. мај

БИОЛОГИЈА

ФОРУМ >>>

 Антропогени фактори

 Живот у екосистему (6/2)

 Животна форма (6/2)

 Нестајање врста

 Наслеђивање (6/2)

 Од гена до особина

 Природна и вештачка селекција (6/2)

 Јединке унутар врста

 Биљке и гљиве (тест)

 Природна и вештачка селекција (6/1)

 Дрво живота (6/2)

 Постанак живота на планети Земљи

 Еволуција живота на планети Земљи

 Болести изазване бактеријама и животињама

 Класификација организама. Дрво живота

 Порекло и разноврсност живота (домаћи задатак)

 Обољења која изазивају и преносе бактерије и животиње

 Шта ако се повредим? (6/2)

 20. март

 24. март

 25. март

 29. март

  4. април

  6. април

  9. април

 22. април

 23. април

 27. април

 30. април

   3. мај

   7. мај

   7. мај

  10. мај

  13. мај

  17. мај

  21. мај

МАТЕМАТИКА

ФОРУМ >>>

 Домаћи задатак

 Домаћи задатак

 22. март

  6. април

ФИЗИКА

ФОРУМ >>>

 Мерила и инструменти

 Закон инерције

 Материјал за 6/1

 Домаћи задатак (6/2)

 Домаћи задатак (6/2)

 Домаћи задатак (6/1)

 Домаћи задатак (6/1)

 22. март

 24. март

 24. март

 31. март

  7. април

 27. април

   5. мај

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

ФОРУМ >>>

 Увод у прогамирање - Робот Карел

 Инструкције за праћење наставе

 Петље и гранање

 Корњача графика

 Понављање

 Гранање

 Програмирање у Пајтону - (сажетак)

 ТЕСТ - Програмирање у Пајтону

 27. март

 31. март

  3. април

 22. април

 17. мај

 17. мај

 17. мај

 21. мај

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

ФОРУМ >>>

 Техничка средства у пољопривреди

 Макета грађевинске машине (упутство)

 Енергетика у грађевинарству

 ТЕСТ! (упутство на форуму) >>>

 ТЕСТ - грађевинске машине

 24. март

 31. март

 22. април

 27. април

   4. мај

ЛИКОВНА КУЛТУРА

ФОРУМ >>>

 Tекстура

 Велики музеји

 Ликовни задатак

 Ликовни задатак

 Ликовни задатак

 Ликовни задатак

 19. март

 19. март

 26. март

  9. април

 23. април

   7. април

МУЗИЧКА КУЛТУРА

ФОРУМ >>>

 Јохан Себастијан Бах

 Лудвиг ван Бетовен

 Ода радости

 Клавир

 Утврђивање

 Хармоника и оргуље

 Балет

 Змајеве песме

 22. март

 29. март

  4. април

 21. април

 26. април

  10. мај

  17. мај

  24. мај

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

ФОРУМ >>>

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима (1. недеља)

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима (2. недеља)

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима (3. недеља)

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима (4. недеља)

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима (5. недеља)

 ПОГЛЕДАЈ ФОРУМ!

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима (6. и 7. нед.)

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима (8. недеља)

 ТЕСТ

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима (10. недеља)

 19. март

 24. март

 30. март

  6. април

 13. април

 26. април

 27. април

  11. мај

  17. мај

  25. мај

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

ФОРУМ >>>

 Вежба

 Домаћи задатак

 4. недеља (6. - 10. април)

 Preterit (задатак)

 Meine Stadt

 ЗАДАТАК НА ФОРУМУ!

 Домаћи задатак 1

 Домаћи задатак 2

 Домаћи задатак 3

 ОБАВЕШТЕЊЕ

 20. март

 27. март

  3. април

 21. април

 26. април

 26. април

   3. мај

  10. мај

  17. мај

  23. мај

ВЕРСКА НАСТАВА

 Христова чуда

 Христово васкрсење

  7. април

 30. април

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

   

 

© 2017 ОШ "Бранислав Петровић". All Rights Reserved. Designed By avinic@gmail.com