ШЕСТИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

 МАТЕРИЈАЛ

 ДАТУМ

СРПСКИ ЈЕЗИК

 Лирика

 Домаћи задатак

 Епика (подсетник)

 22. март

 22. март

 28. март

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 Домаћи задатак (20. март)

 Решења Revisiona-a и нова упутства

 20. март

 26. март

ИСТОРИЈА

 Србија у време Немањића

 Постанак и развој босанске државе

 19. март

 26. март

ГЕОГРАФИЈА

 Привреда, појам државе

 Географски положај државе. Величина и целовитост територије државе

 21. март

 28. март

БИОЛОГИЈА

 Антропогени фактори

 Живот у екосистему (6/2)

 Животна форма (6/2)

 20. март

 24. март

 25. март

МАТЕМАТИКА

 Домаћи задатак

 22. март

ФИЗИКА

 Мерила и инструменти

 Закон инерције

 Материјал за 6/1

 Домаћи задатак

 22. март

 24. март

 24. март

 31. март

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 Увод у прогамирање - Робот Карел

 27. март

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

 Техничка средства у пољопривреди

 24. март

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 Tекстура

 Велики музеји

 Ликовни задатак

 19. март

 19. март

 26. март

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 Јохан Себастијан Бах

 22. март

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

  Физичко и здравствено васпитање у кућним условима (1. недеља)

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима (2. недеља)

 19. март

 

 24. март

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

 Вежба

 Домаћи задатак

 20. март

 27. март

 

данас 2

јуче 89

ове недеље 869

овог месеца 2118

УКУПНО 27548

© 2017 ОШ "Бранислав Петровић". All Rights Reserved. Designed By avinic@gmail.com