СЕДМИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

 МАТЕРИЈАЛ

 ДАТУМ

СРПСКИ ЈЕЗИК

ФОРУМ >>>

 Прост и сложен предикат

 Подела реченица према комуникативној функцији

 Напоредни односи међу реченичним члановима и независ. речен.

 Правопис (подсетник)

 Анализа песме "Крвава бајка"

 Припрема за тест

 Припрема за тест (анализа)

 ТЕСТ

 АНАЛИЗА ТЕСТА

 Књижевност - вежба

 Књижевност - додатак

 22. март

 26. март

 28. март

  7. април

 23. април

 26. април

 29. април

   4. мај

   5. мај

  15. мај

  20. мај

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ФОРУМ >>>

 Домаћи задатак

 Решења и нови домаћи задатак

 Ђорђе Марић

 Modal verbs

 Ђорђе Марић и Срђан Чегањац

 ТЕСТ за Ђорђа Марића и Срђана Чегањца

 20. март

 26. март

  3. април

 28. април

 28. април

 20. мај

ИСТОРИЈА

ФОРУМ >>>

 Доба револуција                              Грађански рат у САД

 Велике силе, источно питање

 Смедеревски санџак                         (упутство уз лекцију)

 Први српски устанак (питања)          Први српски устанак (одговори)

 Ускршња честитка

 Други српски устанак

 Други српски устанак - утврђивање

 Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића

 Србија на путу ка независности

 Обавештење

 Настанак и развој црногорске државе

 19. март

 26. март

  2. април

  9. април

 16. април

 23. април

 29. април

   7. мај

  14. мај

  21. мај

  29. мај

ГЕОГРАФИЈА

ФОРУМ >>>

 Природно-географ. и друштвено-економске одлике  Средње Америке

 Мексико

 Јужна Америка - основни географски подаци

 Бразил

 Аргентина

 Северна Америка - обнављање

 Аустралија

 22. март

 28. март

 5. април

 21. април

 26. април

   4. мај

   7. мај

БИОЛОГИЈА

ФОРУМ >>>

 Крв и лимфа

 Одбрамбене способности организма    (упутство уз лекцију)

 Крвне групе

 Домаћи задатак

 Решења домаћег задатка

 Срце, крвни и лимфни судови

 Крвоток

 Болести крвног система

 Систем органа за излучивање

 Полни органи и полне одлике

 Оплођење и трудноћа

 Наслеђивање пола код човека

 Домаћи задатак (излучивање и размножавање)

 20. март

 23. март

 29. март

  1. април

  6. април

  6. април

  9. април

 22. април

 27. април

   3. мај

 10. мај

 17. мај

 17. мај

МАТЕМАТИКА

ФОРУМ >>>

 Правоугли координатни систем

 График зависности међу величинама

 Растојање између две тачке у координатном систему

 Директно пропорционалне величине

 Обрнуто пропорционалне величине

 Пропорција и њене особине

 Продужена пропорција

 Примена пропорције

 Централни и периферијски угао

 Примена Питагорине теореме на круг

 Обим круга

 Обим многоугла и круга

 Дужина кружног лука

 Површина круга

 Површина кружног исечка

 Површина кружног прстена

 Обим и површина круга и његових делова

 Размера дужи

 Конструктивна подела дужи у датој размери

 Сличност троуглова

 20. март

 20. март

 20. март

 28. март

 28. март

 28. март

  4. април

  4. април

 21. април

 21. април

 26. април

 26. април

   3. мај

   3. мај

   3. мај

   9. мај

   9. мај

 17. мај

 17. мај

 23. мај

ФИЗИКА

ФОРУМ >>>

 Механички рад

 Механичка енергија

 Домаћи задатак

 Снага

 Топлотна равнотежа

 24. март

  9. април

 13. април

 24. април

 29. мај

ХЕМИЈА

ФОРУМ >>>

 Раствори

 21. март

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

ФОРУМ >>>

 Програмирање графике

 Инструкције за праћење наставе

 Цртање основних геометријских облика

 Израчунавања координата

 ПРОГРАМИРАЊЕ У ПАЈТОНУ (САЖЕТАК)

 ТЕСТ - Програмирање у Пајтону

 27. март

 31. март

  3. април

 22. април

 17. мај

 22. мај

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

ФОРУМ >>>

 Елементи машина и механизама

 Инструкције за праћење наставе

 Погонске машине (мотори)

 ТЕСТ (упутство на форуму) >>>

 ТЕСТ - Технологија обраде метала

 ТЕСТ - Елементи машина и механизама

 20. март

 31. март

 22. април

 26. април

   5. мај

  19. мај

ЛИКОВНА КУЛТУРА

ФОРУМ >>>

 Композиција

 Велики музеји

 Ликовни задатак

 Ликовни задатак

 Ликовни задатак

 Ликовни задатак

 19. март

 19. март

 26. март

  9. април

 23. април

   7. мај

МУЗИЧКА КУЛТУРА

ФОРУМ >>>

 Ренесанса у музици

 Барок

 Јохан Себастијан Бах

 Класицизам

 Утврђивање

 Ода радости

 Слушање музике

 Бонтон

 22. март

 29. март

  4. април

 21. април

 26. април

 10. мај

 17. мај

 24. мај

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

ФОРУМ >>>

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима  (1. недеља)

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима  (2. недеља)

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима  (3. недеља)

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима  (4. недеља)

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима  (5. недеља)

 ПОГЛЕДАЈ ФОРУМ!

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима (6. и 7. нед.)

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима (8. недеља)

 ТЕСТ

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима (10. недеља)

 20. март

 27. март

  4. април

 13. април

 16. април

 26. април

 27. април

  11. мај

  17. мај

  25. мај

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

ФОРУМ >>>

 Вежба

 4. недеља (6. - 10. април)

 Индиректна питања

 Задатак (индиректна питања)

 ЗАДАТАК НА ФОРУМУ!

 Задатак за оцену

 Домаћи задатак 1

 Домаћи задатак 2

ОБАВЕШТЕЊЕ

 20. март

  3. април

 21. април

 26. април

 26. април

   3. мај

  10. мај

  17. мај

  23. мај

ВЕРСКА НАСТАВА

 Свете тајне крштења и миропомазања

 Света тајна брака

  7. април

 30. април

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

   

 

© 2017 ОШ "Бранислав Петровић". All Rights Reserved. Designed By avinic@gmail.com