СЕДМИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

 МАТЕРИЈАЛ

 ДАТУМ

СРПСКИ ЈЕЗИК

 Прост и сложен предикат

 Подела реченица према комуникативној функцији

 Напоредни односи међу реченичним члановима и независним реченицама

 22. март

 26. март

 28. март

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 Домаћи задатак

 Решења и нови домаћи задатак

 20. март

 26. март

ИСТОРИЈА

 Доба револуција

 Грађански рат у САД

 Велике силе, источно питање

 19. март

 19. март

 26. март

ГЕОГРАФИЈА

 Природно-географске и друштвено-економске одлике  Средње Америке

 Мексико

 22.март

 28. март

БИОЛОГИЈА

 Крв и лимфа

 Одбрамбене способности организма    (упутство уз лекцију)

 20. март

 23. март

МАТЕМАТИКА

 Правоугли координатни систем

 График зависности међу величинама

 Растојање између две тачке у координатном систему

 Директно пропорционалне величине

 Обрнуто пропорционалне величине

 Пропорција и њене особине

 20. март

 20. март

 20. март

 28. март

 28. март

 28. март

ФИЗИКА

 Механички рад

 24. март

ХЕМИЈА

 Раствори

 21. март

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 Програмирање графике

 27. март

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

 Елементи машина и механизама

 20. март

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 Композиција

 Велики музеји

 Ликовни задатак

 19. март

 19. март

 26. март

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 Ренесанса у музици

 22. март

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима - 1. недеља

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима - 2. недеља

 20. март

 

 27. март

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

 Вежба

 20. март

 

данас 2

јуче 89

ове недеље 869

овог месеца 2118

УКУПНО 27548

© 2017 ОШ "Бранислав Петровић". All Rights Reserved. Designed By avinic@gmail.com