ПЕТИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

 МАТЕРИЈАЛ

 ДАТУМ

СРПСКИ ЈЕЗИК

ФОРУМ >>>

 Домовина - Душан Васиљев

 Падежи (вежба)

 Падежи (анализа вежбе)

 Прва бразда (анализа)

 Правопис (подсетник)

 Глаголи (вежбање)                              (анализа вежбе)

 Глаголи - ТЕСТ                                    (анализа теста)

 Зависни реченични чланови

 Припрема за тест

 Завршни тест

 Анализа завршног теста

 Богаћење речника

 22. март

 26. март

 29. март

  5. април

  7. април

 26. април

 30. април

   9. мај

  21. мај

  25. мај

  25. мај

  11. јун

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ФОРУМ >>>

 Домаћи задатак

 Решења Revision-a и нова упутства

 Adjectives

 20. март

 26. март

 7. април

ИСТОРИЈА

ФОРУМ >>>

 Стара Грчка

 Постанак Рима

 Успон Рима                Домаћи задатак

 Рим у доба царства (питања)            Рим у доба царства (одговори)

 Ускршња честитка

 Римска култура

 Култура и свакодневни живот старих Римљана

 Римска власт на територији данашње Србије

 Римска власт на територији данашње Србије (питања и одговори)

 Хришћанство

 Обавештење

 Пад Западног римског царства

 19. март

 26. март

  2. април

  9. април

 16. април

 29 април

   7. мај

   7. мај

  14. мај

  14. мај

  21. мај

  29. мај

ГЕОГРАФИЈА

ФОРУМ >>>

 Атмосфера, време, клима

 Материјал за 5/2

 Ерозија (5/2)

 Климатски чиниоци и типови климе

 Човек и клима

 Атмосфера (5/2)

 Особине и кретање воде Светског мора

 Хидросфера - океани и мора

 Обнављање градива

 21. март

 22. март

 25. март

 28. март

  5. април

  9. април

 26. април

   3. мај

   3. мај

БИОЛОГИЈА

ФОРУМ >>>

 Наслеђивање и размножавање

 Варијабилност

 Утицај човека на природу

 Наслеђивање и еволуција (задатак)

 Наслеђивање и еволуција (решења)

 Шта ми можемо да урадимо за природу?

 Живот у екосистему (домаћи задатак)

 Здраве навике - храна и пиће

 Здраве навике - дневни ритам, спавање и рекреација

 Изазов одрастања - пубертет

 Домаћи задатак

 20. март

 23. март

 29. март

 30. март

 30. март

  6. април

 22. април

   3. мај

  10. мај

  17. мај

  17. мај

МАТЕМАТИКА

ФОРУМ >>>

 Множење разломака

 Дељење разломака

 Дељење разломака у децималном запису

 Дељење разломака (вежбање)

 Множење и дељење разломака (вежбање)

 Основна својства множења и дељења

 Једначине у вези са множењем и дељењем разломака

 Неједначине у вези са множењем и дељењем разломака

 Проценти

 Аритметичка средина

 Размера

 Примена размере

 Примена разломака (вежбање)

 Осна симетрија

 Симетрала дужи

 20. март

 28. март

 28. март

 28. март

  4. април

  4. април

 21. април

 21. април

 26. април

   3. мај

   3. мај

   9. мај

   9. мај

 17. мај

 17. мај

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

ФОРУМ >>>

 Скреч - радно окружење

 Инструкције за праћење наставе

 Положај лика на позорници

 Корњача графика

 Понављање

 Променљиве

 Гранање

 Програмирање у Скречу (сажетак)

 ТЕСТ - Програмирање у Скречу

 25. март

 31. март

  3. април

 22. април

  4. мај

 11. мај

 11. мај

 14. мај

 20. мај

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

ФОРУМ >>>

 Правилно коришћење алата за ручну обраду материјала

 Макета саобраћајне раскрснице (упутство)

 Извори енергије

 ТЕСТ! (упутство на форуму) >>>

 ТЕСТ - Технички материјали

 23. март

 31. март

 22. април

 27. април

   8. мај

ЛИКОВНА КУЛТУРА

ФОРУМ >>>

 Облик

 Велики музеји

 Ликовни задатак

 Ликовни задатак

 Ликовни задатак

 Ликовни задатак

 19. март

 19. март

 26. март

  9. април

 23. април

   7. мај

МУЗИЧКА КУЛТУРА

ФОРУМ >>>

 Античке цивилизације

 Песма "Циц"

 Темпо

 Волфганг Амадеус Моцарт

 Јагње моје

 Лудвиг ван Бетовен

 Слушање музике

 Песме из цртаћа

 22. март

 29. март

  4. април

 21. април

 26. април

  10. мај

  17. мај

  24. мај

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

ФОРУМ >>>

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима (1. недеља)

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима (2. недеља)

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима (3. недеља)

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима (4. недеља)

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима (5. недеља)

 ПОГЛЕДАЈ ФОРУМ!

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима (6. и 7. нед.)

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима (8. недеља)

 ТЕСТ

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима (10. недеља)

 20. март

 27. март

  4. април

 13. април

 16. април

 26. април

 27. април

  11. мај

  17. мај

  25. мај

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

ФОРУМ >>>

 Вежба

 Решења и нови задатак

 4. недеља (6. - 10. април)

 Присвојне заменице

 Занимања

 ЗАДАТАК НА ФОРУМУ!

 Домаћи задатак 1

 Домаћи задатак 2

 Домаћи задатак 3

 ОБАВЕШТЕЊЕ

 20. март

 27. март

  3. април

 21. април

 26. април

 26. април

   3. мај

  10. мај

  17. мај

  23. мај

ВЕРСКА НАСТАВА

 Пасха

 Десет божјих заповести

  7. април

 30. април

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

   

 

© 2017 ОШ "Бранислав Петровић". All Rights Reserved. Designed By avinic@gmail.com