ПЕТИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

 МАТЕРИЈАЛ

 ДАТУМ

СРПСКИ ЈЕЗИК

 Домовина - Душан Васиљев

 Падежи (вежба)

 22. март

 26. март

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 Домаћи задатак

 Решења Revision-a и нова упутства

 20. март

 26. март

ИСТОРИЈА

 Стара Грчка

 Постанак Рима

 19. март

 26. март

ГЕОГРАФИЈА

 Атмосфера, време, клима

 Материјал за 5/2

 Ерозија (5/2)

 Климатски чиниоци и типови климе

 21. март

 22. март

 25. март

 28. март

БИОЛОГИЈА

 Наслеђивање и размножавање

 Варијабилност

 20. март

 23. март

МАТЕМАТИКА

 Множење разломака

 Дељење разломака

 Дељење разломака у децималном запису

 Дељење разломака (вежбање)

 20. март

 28. март

 28. март

 28. март

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 Скреч - радно окружење

 25. март

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

 Правилно коришћење алата за ручну обраду материјала

 23. март

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 Облик

 Велики музеји

 Ликовни задатак

 19. март

 19. март

 26. март

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 Античке цивилизације

 22. март

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима -  1. недеља

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима - 2. недеља

 20. март

 

 27. март

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

 Вежба

 Решења и нови задатак

 20. март

 27. март

 

данас 2

јуче 89

ове недеље 869

овог месеца 2118

УКУПНО 27548

© 2017 ОШ "Бранислав Петровић". All Rights Reserved. Designed By avinic@gmail.com