ОСМИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

 МАТЕРИЈАЛ

 ДАТУМ

СРПСКИ ЈЕЗИК

ФОРУМ >>>

 Правопис (домаћи задатак)

 Зависне реченице (домаћи задатак)

 Зависне реченице (вежбање)

 Врсте речи

 22. март

 28. март

  5. април

 25. април

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ФОРУМ >>>

 Домаћи задатак

 20. март

ИСТОРИЈА

ФОРУМ >>>

 Југославија у периоду од 1918. до 1941. године

 Краљевина СХС - питања

 Југославија (домаћи задатак)

 Други светски рат    (упутство уз лекцију)

 Други светски рат (2. део)

 Ускршња честитка

 Тестови за припремну наставу:  (тест 1)   (тест 2)   (тест 3)    (тест 4)

 Слом Краљевине Југославије

 Југославија у другом светском рату

 Вежба за завршни испит

 Југославија у другом светском рату (питања и одговори)

 Обавештење

 Поздрав

 19. март

 19. март

 26. март

  2. април

  9. април

 16. април

 23. април

 29. април

   7. мај

   7. мај

  14. мај

  21. мај

  29. мај

ГЕОГРАФИЈА

ФОРУМ >>>

 Привреда, саобраћај

 Трговина, туризам

 Појам завичаја, географски положај, величина,...

 Број становника, густина насељености, природни прираштај,...

 Срби у суседним државама

 22. март

 28. март

  5. април

 21. април

 26. април

БИОЛОГИЈА

ФОРУМ >>>

 Ерозија земљишта

 Нестајање биљних и животињских врста

 Природни ресурси

 Отпад и рециклажа

 Енергетска ефикасност

 Савремени начин живота и здравља

 Припрема за завршни испит

 Тест за припрему 1                        

 Решења теста за припрему 1 

 Тест за припрему 2

 Решења теста за припрему 2

 Тест за припрему 3

 20 март

 20. март

  3. април

  9. април

 27. април

   7. мај

   7. мај

  17. мај

  23. мај

  23. мај

  29. мај

  29. мај

МАТЕМАТИКА

ФОРУМ >>>

 Домаћи задатак

 Домаћи задатак

 22. март

  6. април

ФИЗИКА

ФОРУМ >>>

 Електрична струја

 Омов закон

 22. март

 24. март

ХЕМИЈА

ФОРУМ >>>

 Алкохоли

 21. март

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

ФОРУМ >>>

 Завршни рад - упутство

 22. март

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

ФОРУМ >>>

 Основи аналогне и дигиталне технологије

 Основни електронски елементи

 Пасивни и активни електронски елементи

 Електронски уређаји у домаћинству

 Дигиталне телекомуникације

 23. март

 23. март

 30. март

  6. април

 27. април

ЛИКОВНА КУЛТУРА

ФОРУМ >>>

 Контраст

 Велики музеји

 Ликовни задатак

 Ликовни задатак

 Ликовни задатак

 Ликовни задатак

 19. март

 19. март

 26. март

  9. април

 23. април

   7. мај

МУЗИЧКА КУЛТУРА

ФОРУМ >>>

 Џез

 Џез (2. део)

 Рок

 Забавна музика

 Утврђивање

 Филмска музика и балет

 Бонтон

 Последњи час

 22. март

 29. март

  4. април

 21. април

 26. април

  10. мај

  17. мај

  24. мај

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

ФОРУМ >>>

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима  (1. недеља)

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима  (2. недеља)

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима  (3. недеља)

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима  (4. недеља)

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима  (5. недеља)

 ПОГЛЕДАЈ ФОРУМ!

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима (6. и 7. нед.)

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима (8. недеља)

 ТЕСТ

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима (10. недеља)

 20. март

 27. март

  4. април

 13. април

 16. април

 26. април

 27. април

  11. мај

  17. мај

  25. мај

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

ФОРУМ >>>

 Вежба

 Домаћи задатак

 4. недеља (6. - 10. април)

 Задатак за оцену

 ЗАДАТАК НА ФОРУМУ!

 Домаћи задатак 1

 Домаћи задатак 2

 Домаћи задатак 3

 ОБАВЕШТЕЊЕ

 20. март

 27. март

  3. април

 26. април

 26. април

   3. мај

  10. мај

  17. мај

  23. мај

ВЕРСКА НАСТАВА

 О молитви

 Литургија

  7. април

 30. април

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

   

 

© 2017 ОШ "Бранислав Петровић". All Rights Reserved. Designed By avinic@gmail.com