ОСМИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

 МАТЕРИЈАЛ

 ДАТУМ

СРПСКИ ЈЕЗИК

 Правопис (домаћи задатак)

 Зависне реченице (домаћи задатак)

 22. март

 28. март

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 Домаћи задатак

 20. март

ИСТОРИЈА

 Југославија у периоду од 1918. до 1941. године

 Краљевина СХС - питања

 Југославија (домаћи задатак)

 19. март

 19. март

 26. март

ГЕОГРАФИЈА

 Привреда, саобраћај

 Трговина, туризам

 22. март

 28. март

БИОЛОГИЈА

 Ерозија земљишта

 Нестајање биљних и животињских врста

 20 март

 20. март

МАТЕМАТИКА

 Домаћи задатак

 22. март

ФИЗИКА

 Електрична струја

 Омов закон

 22. март

 24. март

ХЕМИЈА

 Алкохоли

 21. март

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 Завршни рад - упутство

 22. март

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

 Основи аналогне и дигиталне технологије

 Основни електронски елементи

 23. март

 23. март

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 Контраст

 Велики музеји

 Ликовни задатак

 19. март

 19. март

 26. март

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 Џез

 22. март

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима 1. недеља

 Физичко и здравствено васпитање у кућним условима 2. недеља

 20. март

 

 27. март

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

 Вежба

 Домаћи задатак

 20. март

 27. март

 

данас 2

јуче 89

ове недеље 869

овог месеца 2118

УКУПНО 27548

© 2017 ОШ "Бранислав Петровић". All Rights Reserved. Designed By avinic@gmail.com